Inglés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Se usa para describir los datos en bruto
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Se usa para describir los datos en bruto
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Se usa para describir los datos en bruto
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Se usa para describir los datos en bruto
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Se usa para describir los datos en bruto
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados