Ruso | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Se usa para describir los datos en bruto
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados