Checo | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Se usa para describir los datos en bruto
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Se usa para describir los datos en bruto
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Se usa para describir los datos en bruto
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Se usa para describir los datos en bruto
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados