Holandés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

从...可以看出...
Uit ... blijkt dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
从...可以看出...
Zoals ... aantoont, ...
Se usa para describir los datos en bruto
这些数据可以表明...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
数据表明...
De cijfers onthullen dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
从这些数据可以看出...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
几个值得注意的结果是...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
目前研究结果表明...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...的数字上升/下降/保持不变。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
与...有关的数据...上升/下降了
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...和...呈正相关
... verhoudt zich positief tot ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
正如所预测的,...
Zoals voorspeld, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
这一发现和X的论点是一致的,即...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
此发现进一步确认X的主张,即...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
与X的发现一致,...和...呈正相关
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

统计数据显示...
De statistieken tonen aan dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
根据数据统计,...
Volgens de statistieken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
通过数据统计,可以看出...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
据数据统计,...
Statistisch gezien ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
据统计数据,我们可以推测...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados