Finlandés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det kan ses ud fra... at...
... on nähtävissä, että...
Se usa para describir los datos en bruto
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Se usa para describir los datos en bruto
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Aineisto viittaa siihen, että...
Se usa para describir los datos en bruto
Figurerne afslører at...
Luvut osoittavat, että...
Se usa para describir los datos en bruto
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Se usa para describir los datos en bruto
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var absolut korreleret med...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som forudset,...
Kuten ennustettu, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistikkerne viser at...
Tilastot näyttävät, että...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
I følge statistikkerne...
Tilastojen mukaan...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisk set...
Tilastollisesti puhuen...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados