Inglés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det kan ses ud fra... at...
It can be seen from… that…
Se usa para describir los datos en bruto
Hvilket kan ses ud fra..., ...
As can be seen from…, …
Se usa para describir los datos en bruto
Det ser ud til at dataene foreslår at...
The data would seem to suggest that…
Se usa para describir los datos en bruto
Figurerne afslører at...
The figures reveal that…
Se usa para describir los datos en bruto
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
From the figures it is apparent that…
Se usa para describir los datos en bruto
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Several noteworthy results were…
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
The results of the present study demonstrate that…
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var absolut korreleret med...
...was positively correlated with…
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som forudset,...
As predicted, …
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
This finding is consistent with X's contention that…
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dette resultat styrker X's påstand om at...
This finding reinforces X's assertion that…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistikkerne viser at...
The statistics show that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
I følge statistikkerne...
According to the statistics…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisk set...
Statistically speaking…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados