Japonés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Se usa para describir los datos en bruto
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Se usa para describir los datos en bruto
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Se usa para describir los datos en bruto
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Se usa para describir los datos en bruto
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Se usa para describir los datos en bruto
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados