Chino | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Ĝi povas esti vidita de... tio...
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
这些数据可以表明...
Se usa para describir los datos en bruto
La ciferoj malkaŝas, ke...
数据表明...
Se usa para describir los datos en bruto
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
从这些数据可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
几个值得注意的结果是...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
目前研究结果表明...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...的数字上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
与...有关的数据...上升/下降了
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...estis pozitive korelaciita kun...
...和...呈正相关
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kiel antaŭdiris,...
正如所预测的,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

La statistikoj montras, ke...
统计数据显示...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Laŭ la statistiko...
根据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
通过数据统计,可以看出...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistike parolante...
据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
据统计数据,我们可以推测...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados