Rumano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Din faptul că...reiese...
Se usa para describir los datos en bruto
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
După cum putem observa din...,....
Se usa para describir los datos en bruto
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Datele par să sugereze faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
La ciferoj malkaŝas, ke...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...estis pozitive korelaciita kun...
...a fost corelat pozitiv cu...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kiel antaŭdiris,...
După cum am anticipat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

La statistikoj montras, ke...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Laŭ la statistiko...
Conform statisticilor...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistike parolante...
Din punct de vedere statistic...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados