Alemán | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

... on nähtävissä, että...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Wie ... zeigt, ...
Se usa para describir los datos en bruto
Aineisto viittaa siihen, että...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Luvut osoittavat, että...
Die Zahlen legen offen, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Lukujen perusteella on selvää, että...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... korreliert positiv mit... .
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kuten ennustettu, ...
Wie prognostiziert, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Tilastot näyttävät, että...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastojen mukaan...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastollisesti puhuen...
Rein statistisch gesehen,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados