Checo | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

... on nähtävissä, että...
To může být vidět z..., že...
Se usa para describir los datos en bruto
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Aineisto viittaa siihen, että...
Zdá se, že údaje naznačují...
Se usa para describir los datos en bruto
Luvut osoittavat, että...
Čísla ukazují, že...
Se usa para describir los datos en bruto
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z údajů je zřejmé, že...
Se usa para describir los datos en bruto
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Výsledky této studie ukazují, že...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...pozitivně koreloval(a) s...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kuten ennustettu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Tilastot näyttävät, että...
Dané statistiky ukazují, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastojen mukaan...
Podle daných statistických údajů...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastollisesti puhuen...
Statisticky řečeno...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados