Griego | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

... on nähtävissä, että...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Se usa para describir los datos en bruto
Aineisto viittaa siihen, että...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Luvut osoittavat, että...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Lukujen perusteella on selvää, että...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kuten ennustettu, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Tilastot näyttävät, että...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastojen mukaan...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastollisesti puhuen...
Στατιστικά μιλώντας...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados