Japonés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

... on nähtävissä, että...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Se usa para describir los datos en bruto
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Se usa para describir los datos en bruto
Aineisto viittaa siihen, että...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Se usa para describir los datos en bruto
Luvut osoittavat, että...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Se usa para describir los datos en bruto
Lukujen perusteella on selvää, että...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Se usa para describir los datos en bruto
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
・・・・という注目すべき結果になった。
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Kuten ennustettu, ...
予想通り、・・・・
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Tilastot näyttävät, että...
・・・・ということをこの統計は示している。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastojen mukaan...
統計によると、・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tilastollisesti puhuen...
統計的に見て、・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados