Holandés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Uit ... blijkt dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Zoals ... aantoont, ...
Se usa para describir los datos en bruto
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
De cijfers onthullen dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... verhoudt zich positief tot ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Zoals voorspeld, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
De statistieken tonen aan dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Volgens de statistieken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisch gezien ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados