Rumano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Din faptul că...reiese...
Se usa para describir los datos en bruto
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
După cum putem observa din...,....
Se usa para describir los datos en bruto
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Datele par să sugereze faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...a fost corelat pozitiv cu...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
După cum am anticipat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Conform statisticilor...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Στατιστικά μιλώντας...
Din punct de vedere statistic...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados