Turco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
...'den görülebileceği üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Se usa para describir los datos en bruto
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Sayılar gösteriyor ki ...
Se usa para describir los datos en bruto
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
İstatistiklere göre ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Στατιστικά μιλώντας...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados