Francés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Uit ... blijkt dat ...
On peut voir avec... que...
Se usa para describir los datos en bruto
Zoals ... aantoont, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Les informations semblent suggérer que...
Se usa para describir los datos en bruto
De cijfers onthullen dat ...
Les chiffres révèlent que...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Se usa para describir los datos en bruto
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Plusieurs résultats notables furent...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... verhoudt zich positief tot ...
Une corrélation fut établie entre...et...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Zoals voorspeld, ...
Comme prévu, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

De statistieken tonen aan dat ...
Les statistiques montrent que...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Volgens de statistieken ...
Selon les statistiques...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisch gezien ...
Statistiquement parlant...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados