Húngaro | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Uit ... blijkt dat ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
Zoals ... aantoont, ...
Amint látható ....
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Az adatok alapján ...
Se usa para describir los datos en bruto
De cijfers onthullen dat ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... verhoudt zich positief tot ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Zoals voorspeld, ...
Ahogy várható volt ....
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

De statistieken tonen aan dat ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Volgens de statistieken ...
A statisztikák szerint ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisch gezien ...
Statisztikai szempontból ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados