Polaco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Uit ... blijkt dat ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Se usa para describir los datos en bruto
Zoals ... aantoont, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Se usa para describir los datos en bruto
De cijfers onthullen dat ...
Dane wykazują, że...
Se usa para describir los datos en bruto
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z danych wynika, że...
Se usa para describir los datos en bruto
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... verhoudt zich positief tot ...
...był dodatnio skorelowany z...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Zoals voorspeld, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

De statistieken tonen aan dat ...
Statystyki pokazują, że...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Volgens de statistieken ...
Według statystyk...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistisch gezien ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados