Chino | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Amint látható ....
从...可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Se usa para describir los datos en bruto
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados