Coreano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Se usa para describir los datos en bruto
Amint látható ....
...에서 보다시피, ...
Se usa para describir los datos en bruto
Az adatok alapján ...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrákon látható, hogy ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Se usa para describir los datos en bruto
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Ahogy várható volt ....
예상 했던 데로, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
통계자료에 따르면...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikák szerint ...
통계에 의하면,
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statisztikai szempontból ...
통계적으로 말하면,
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados