Holandés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Uit ... blijkt dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Amint látható ....
Zoals ... aantoont, ...
Se usa para describir los datos en bruto
Az adatok alapján ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
De cijfers onthullen dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrákon látható, hogy ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Se usa para describir los datos en bruto
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... verhoudt zich positief tot ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Ahogy várható volt ....
Zoals voorspeld, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
De statistieken tonen aan dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikák szerint ...
Volgens de statistieken ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statisztikai szempontból ...
Statistisch gezien ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados