Inglés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
It can be seen from… that…
Se usa para describir los datos en bruto
Amint látható ....
As can be seen from…, …
Se usa para describir los datos en bruto
Az adatok alapján ...
The data would seem to suggest that…
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
The figures reveal that…
Se usa para describir los datos en bruto
Az ábrákon látható, hogy ...
From the figures it is apparent that…
Se usa para describir los datos en bruto
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Several noteworthy results were…
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
The results of the present study demonstrate that…
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...was positively correlated with…
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Ahogy várható volt ....
As predicted, …
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
This finding is consistent with X's contention that…
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
This finding reinforces X's assertion that…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
The statistics show that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikák szerint ...
According to the statistics…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statisztikai szempontból ...
Statistically speaking…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados