Húngaro | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Se usa para describir los datos en bruto
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Se usa para describir los datos en bruto
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados