Turco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Se usa para describir los datos en bruto
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Se usa para describir los datos en bruto
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados