Danés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Se usa para describir los datos en bruto
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Se usa para describir los datos en bruto
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Se usa para describir los datos en bruto
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Se usa para describir los datos en bruto
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados