Rumano | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Din faptul că...reiese...
Se usa para describir los datos en bruto
・・・・に見られるように、・・・・
După cum putem observa din...,....
Se usa para describir los datos en bruto
このデータはおそらく・・・・を示している。
Datele par să sugereze faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto
・・・・という注目すべき結果になった。
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...a fost corelat pozitiv cu...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
予想通り、・・・・
După cum am anticipat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

・・・・ということをこの統計は示している。
Statisticile demonstrează faptul că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計によると、・・・・
Conform statisticilor...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計的に見て、・・・・
Din punct de vedere statistic...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados