Tailandés | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Patrząc na ... można zauważyć, że...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Se usa para describir los datos en bruto
Jak można zauważyć na... , ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane te zdają się sugerować, że...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Se usa para describir los datos en bruto
Dane wykazują, że...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Se usa para describir los datos en bruto
Z danych wynika, że...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Se usa para describir los datos en bruto
Kilka godnych uwagi wyników...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...był dodatnio skorelowany z...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Jak przewidywałem/przewidziałem...
อย่างที่ทำนายไว้...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statystyki pokazują, że...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Według statystyk...
ตามสถิติ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Statystycznie rzecz biorąc...
พูดอย่างสถิติ
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados