Alemán | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Din faptul că...reiese...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
După cum putem observa din...,....
Wie ... zeigt, ...
Se usa para describir los datos en bruto
Datele par să sugereze faptul că...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Die Zahlen legen offen, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...a fost corelat pozitiv cu...
... korreliert positiv mit... .
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
După cum am anticipat,...
Wie prognostiziert, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statisticile demonstrează faptul că...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Conform statisticilor...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Din punct de vedere statistic...
Rein statistisch gesehen,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados