Checo | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Din faptul că...reiese...
To může být vidět z..., že...
Se usa para describir los datos en bruto
După cum putem observa din...,....
Jak je možno vidět z..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Datele par să sugereze faptul că...
Zdá se, že údaje naznačují...
Se usa para describir los datos en bruto
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Čísla ukazují, že...
Se usa para describir los datos en bruto
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Z údajů je zřejmé, že...
Se usa para describir los datos en bruto
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Výsledky této studie ukazují, že...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...a fost corelat pozitiv cu...
...pozitivně koreloval(a) s...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
După cum am anticipat,...
Jak se dalo předpokládat,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statisticile demonstrează faptul că...
Dané statistiky ukazují, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Conform statisticilor...
Podle daných statistických údajů...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Din punct de vedere statistic...
Statisticky řečeno...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados