Griego | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Din faptul că...reiese...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
După cum putem observa din...,....
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Se usa para describir los datos en bruto
Datele par să sugereze faptul că...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...a fost corelat pozitiv cu...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
După cum am anticipat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statisticile demonstrează faptul că...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Conform statisticilor...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Din punct de vedere statistic...
Στατιστικά μιλώντας...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados