Húngaro | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Din faptul că...reiese...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
După cum putem observa din...,....
Amint látható ....
Se usa para describir los datos en bruto
Datele par să sugereze faptul că...
Az adatok alapján ...
Se usa para describir los datos en bruto
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Az ábrákon látható, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...a fost corelat pozitiv cu...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
După cum am anticipat,...
Ahogy várható volt ....
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statisticile demonstrează faptul că...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Conform statisticilor...
A statisztikák szerint ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Din punct de vedere statistic...
Statisztikai szempontból ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados