Polaco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Din faptul că...reiese...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Se usa para describir los datos en bruto
După cum putem observa din...,....
Jak można zauważyć na... , ...
Se usa para describir los datos en bruto
Datele par să sugereze faptul că...
Dane te zdają się sugerować, że...
Se usa para describir los datos en bruto
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Dane wykazują, że...
Se usa para describir los datos en bruto
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Z danych wynika, że...
Se usa para describir los datos en bruto
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Kilka godnych uwagi wyników...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...a fost corelat pozitiv cu...
...był dodatnio skorelowany z...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
După cum am anticipat,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statisticile demonstrează faptul că...
Statystyki pokazują, że...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Conform statisticilor...
Według statystyk...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Din punct de vedere statistic...
Statystycznie rzecz biorąc...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados