Griego | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det framgår av ... att ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Enligt vad som framgår av ..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Se usa para describir los datos en bruto
Uppgifterna verkar antyda att ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Siffrorna avslöjar att ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Se usa para describir los datos en bruto
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var positivt korrelerade med ....
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som förutspått, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistiken visar att ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt statistiken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rent statistiskt sett ...
Στατιστικά μιλώντας...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados