Hindi | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

Det framgår av ... att ...
... से पता चलता है कि...
Se usa para describir los datos en bruto
Enligt vad som framgår av ..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Se usa para describir los datos en bruto
Uppgifterna verkar antyda att ...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Se usa para describir los datos en bruto
Siffrorna avslöjar att ...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Se usa para describir los datos en bruto
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Se usa para describir los datos en bruto
Några anmärkningsvärda resultat är ...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Resultaten från denna studie visar på att ...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
... var positivt korrelerade med ....
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Som förutspått, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

Statistiken visar att ...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt statistiken ...
आकड़ों के अनुसार
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Rent statistiskt sett ...
आकड़ों के अनुसार
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados