Árabe | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Se usa para describir los datos en bruto
จากที่เคยเห็นจาก...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Se usa para describir los datos en bruto
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Se usa para describir los datos en bruto
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
تكشف الأرقامُ أنّ...
Se usa para describir los datos en bruto
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Se usa para describir los datos en bruto
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
อย่างที่ทำนายไว้...
كما هو متقّع، ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
ตามสถิติ...
وفقاً للإحصائيّات...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
พูดอย่างสถิติ
من الناحية الإحصائيّة
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados