Turco | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
...'den görülebileceği üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
จากที่เคยเห็นจาก...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Se usa para describir los datos en bruto
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Sayılar gösteriyor ki ...
Se usa para describir los datos en bruto
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Se usa para describir los datos en bruto
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
อย่างที่ทำนายไว้...
Tahmin edildiği üzere ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
ตามสถิติ...
İstatistiklere göre ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
พูดอย่างสถิติ
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados