Alemán | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

...'den görülebileceği üzere ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Wie ... zeigt, ...
Se usa para describir los datos en bruto
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Sayılar gösteriyor ki ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Se usa para describir los datos en bruto
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... korreliert positiv mit... .
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Tahmin edildiği üzere ...
Wie prognostiziert, ...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

İstatistikler gösteriyor ki ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiklere göre ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rein statistisch gesehen,...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados