Ruso | Frases - Académico | Estadísticas

Estadísticas - Datos Empíricos

...'den görülebileceği üzere ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Se usa para describir los datos en bruto
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Se usa para describir los datos en bruto
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Se usa para describir los datos en bruto
Sayılar gösteriyor ki ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Se usa para describir los datos en bruto
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Se usa para describir los datos en bruto
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Se usa para describir los datos en bruto más importantes
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Se usa para describir los datos en bruto

Estadísticas - Exponer

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se usa para describir datos adicionales y cualquier tendencia importante en un cierto período de tiempo
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... хорошо сочеталось с ...
Se usa para describir la relación entre dos grupos de datos
Tahmin edildiği üzere ...
Как мы и предполагали...
Se usa para describir datos adicionales y para confirmar las suposiciones previas
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Se usa para comparar resultados con los resultados de otro
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se usa para demostrar que los resultados son consistentes con los resultados de otro

Estadísticas - Conclusiones

İstatistikler gösteriyor ki ...
Статистика показывает, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiklere göre ...
Согласно статистике...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Статистиически...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se usa para desarrollar las ideas y para inferir el significado de las estadísticas en el sentido más amplio
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Se usa para desarrollar las ideas y para ofrecer varias conclusiones basadas en los resultados