Árabe | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Se usa cuando un gráfico se nivela
V obrázku je obsažen(a)...
تحتوي الصورةُ على...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Tvar grafu ukazuje, že...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
الشكل... يمثل...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
الشكل... يبيّن...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zkoumá...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... znázorňuje
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Se usa como texto explicativo en un diagrama