Danés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Se usa cuando un gráfico se nivela
V obrázku je obsažen(a)...
Billedet indeholder...
Se usa cuando se describe una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Tvar grafu ukazuje, že...
Grafens facon demonstrerer at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur... repræsenterer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur... viser...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zkoumá...
Diagram... undersøger...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... znázorňuje
Diagram... skildrer...
Se usa como texto explicativo en un diagrama