Tailandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
V obrázku je obsažen(a)...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Se usa cuando se describe una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Tvar grafu ukazuje, že...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... zkoumá...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... znázorňuje
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Se usa como texto explicativo en un diagrama