Checo | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Se usa cuando un gráfico se nivela
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Se usa cuando se describe una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Se usa como texto explicativo en un diagrama