Rumano | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
图表显示在...水平下保持稳定
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Se usa cuando un gráfico se nivela
图片中包含...
Această imagine conţine...
Se usa cuando se describe una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

图表表明...,因此得出...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
图表的变化表明...
Forma graficului demonstrează că...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
图中有明确的分布模式,这意味着...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
因此,该图表可以用来预测...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

数字...代表...
Figura...reprezintă...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
数字...表示...
Figura...arătând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
示图...表示...
Diagrama...exprimând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
示图...描绘...
Diagrama...reprezentând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama