Turco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
图表显示在...水平下保持稳定
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Se usa cuando un gráfico se nivela
图片中包含...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Se usa cuando se describe una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

图表表明...,因此得出...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
图表的变化表明...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
图中有明确的分布模式,这意味着...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
因此,该图表可以用来预测...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

数字...代表...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
数字...表示...
... figürü ...'i gösteriyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
示图...表示...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
示图...描绘...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Se usa como texto explicativo en un diagrama