Holandés | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
이 그림 속에는 ...
De afbeelding bevat ...
Se usa cuando se describe una figura
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

...를 나타내는 표
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se usa como texto explicativo en un diagrama
...을 보여주는 표
Afbeelding ... toont ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
...을 관찰한 표
Diagram ... onderzoekt ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
...을 보여주는 표
Diagram ... beschrijft ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama