Polaco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Se usa cuando un gráfico se nivela
이 그림 속에는 ...
Rysunek zawiera...
Se usa cuando se describe una figura
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

...를 나타내는 표
Rysunek... przedstawia...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
...을 보여주는 표
Rysunek... pokazuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
...을 관찰한 표
Diagram...bada...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
...을 보여주는 표
Diagram... zobrazowuje...
Se usa como texto explicativo en un diagrama