Sueco | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Billedet indeholder...
Bilden visar ...
Se usa cuando se describe una figura
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Grafens facon demonstrerer at...
Formen på diagrammet visar på att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figur... repræsenterer...
Figur ... respresenterar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figur... viser...
Figur ... visar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... undersøger...
Diagram ... undersöker ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagram... skildrer...
Diagram ... skildrar ...
Se usa como texto explicativo en un diagrama