Portugués | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Se usa cuando un gráfico se nivela
Tässä kuvassa näkyy...
A figura contém...
Se usa cuando se describe una figura
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A forma do diagrama demonstra que...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Kaavio ... edustaa...
Figura...representando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Kuva ... näyttää...
Figura...mostrando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...examinando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Kaavio ... esittää...
Diagrama...representando...
Se usa como texto explicativo en un diagrama