Rumano | Frases - Académico | Gráficos, Figuras y Diagramas

Índice General | Introducción | Cuerpo | Estadísticas | Gráficos, Figuras y Diagramas | Cierre | Citas | Abreviaturas

Gráficos, Figuras y Diagramas - Descripción

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Se usa cuando se describe una tendencia en un gráfico
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Se usa cuando un gráfico se nivela
L'image contient...
Această imagine conţine...
Se usa cuando se describe una figura
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Se usa cuando se describe la información de un diagrama

Gráficos, Figuras y Diagramas - Interpretación

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un diagrama y para explicarlo
La forme du graphique démontre que...
Forma graficului demonstrează că...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Se usa para hacer una interpretación más profunda de un gráfico y para explicarlo
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Se usa para predecir una tendencia a futuro en base a un gráfico
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Se usa cuando hay varias formas de explicar un gráfico

Gráficos, Figuras y Diagramas - Leyendas

Figure...représentant...
Figura...reprezintă...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Figure...montrant...
Figura...arătând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagramme...examinant...
Diagrama...exprimând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama
Diagramme...indiquant...
Diagrama...reprezentând...
Se usa como texto explicativo en un diagrama